ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Öğrenci Listesi (Student List)
Sayfa boyutu:
Öğrenci Numarası (Student Number) Ad (Name) Soyad (Surname) Tür (Education Type) Akademik Birim (Academic Unit) Bölüm (Department) Öğretim Türü (Teaching Type) E-Devletten Kayıtlı Mı? (Registered from E-Government?) OBS'ye Kayıtlı Mı? (Is it registered with OBS?) Kayıt Tarihi (Register Date) Öğrenci Bilgi Formu Doldurdu Mu? (Has the Student Filled the Information Registration Form?) Hazırlık İstiyor Mu? (Does he/she want preparation school?) Kampüs Kart Başvurusu Yaptı Mı? (Did Campus Card Application?) Kayıt Sebebi (Reason for Registration)
23010001 AL** AB********* Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Sinoloji (Sinology) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Hazırlık Yok (No Preparation) Hayır (No) YÖS
23010002 KE***** AB***** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Arkeoloji (İngilizce) (Archeology (English)) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Zorunlu (Necessary) Hayır (No) YÖS
23010003 NU*** AB********* Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Türk Dili ve Edebiyatı (Turkish Language and Literature) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Belirtilmemiş (Unspecified) Hayır (No) YÖS
23010004 AY** AB********** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Japon Dili ve Edebiyatı (Japanese Language and Literature) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Hazırlık Yok (No Preparation) Hayır (No) YÖS
23010005 AM*** AB****** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Dilbilimi (Linguistics) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Belirtilmemiş (Unspecified) Hayır (No) YÖS
23010006 La** Ag****** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Dilbilimi (Linguistics) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Belirtilmemiş (Unspecified) Hayır (No) YÖS
23010007 NO** AL********** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Coğrafya (Geography) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Belirtilmemiş (Unspecified) Hayır (No) YÖS
23010008 MA**** AL***** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Felsefe (İngilizce) (Philosophy (English)) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Zorunlu (Necessary) Hayır (No) YÖS
23010009 Sa** Al**** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) Coğrafya (İngilizce) (Geography (English)) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Zorunlu (Necessary) Hayır (No) YÖS
23010010 KA*** AL****** Lisans (Bachelor's Degree) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Faculty of Language, History and Geography) İngiliz Dili ve Edebiyatı (English Language& Literature) Normal Öğretim (Normal Education) Hayır Pasif Hayır Zorunlu (Necessary) Hayır (No) YÖS
1/2630 sayfa 26292 kayıt